راه هوشمندانه
برای ارسال پست خودکار به اینستاگرام

صرفه جویی در زمان مدیریت حساب های اینستاگرام خود، انتشار و تجزیه و تحلیل تمام پست های خود را در یک پنل.

شروع کنید * 7 روز آزمایشی رایگان

در اینجا ویژگی هایی برای شما است

طراحی منحصر به فرد
طراحی منحصر به فرد
چندین حساب
چندین حساب
پست خودکار
پست خودکار
برنامه تقویم
برنامه تقویم
آزمایشی رایگان
آزمایشی رایگان
امن برای استفاده
امن برای استفاده
رسپانسیو
رسپانسیو
ذخیره سازی ابری
ذخیره سازی ابری

قیمت مناسب برای شما

25000.00 تومان / ماهانه
بتا
سالانه: 250000.00 تومان
صرفه جویی شما 50000.00تومان
فقط 1 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
ورودی های ابری:
در دسترس نیست
ماژول ها
AU AF
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 250MB
35000.00 تومان / ماهانه
آلفا
سالانه: 350000.00 تومان
صرفه جویی شما 70000.00تومان
تا 2 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
ورودی های ابری:
ماژول ها
AU AF
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 500MB
50000.00 تومان / ماهانه
حرفه ای
سالانه: 500000.00 تومان
صرفه جویی شما 100000.00تومان
تا 5 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
ورودی های ابری:
ماژول ها
AU AF
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 0.98GB